От НЗОК канят болниците за подписване на договори

От НЗОК канят болниците за подписване на договориНационалният рамков договор за 2015 г. бе публикуван в петъчния брой на Държавен вестник. Това показа проверка на Zdrave.net. Той бе подписан от представителите на БЛС и Надзорния съвет на НЗОК в предпоследния работен ден на миналата година – 29 декември. С него се въвежда увеличението на цените на няколко медицински дейности в извънболничната и болничната помощ.
Повишение на цените на медицинските дейности от по 1 лв. има при диспансерното наблюдение на пациенти, първичните прегледи при специалист и профилактичните прегледи при джипитата. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на всички клинични пътеки по инфекциозни болести с 10 процента. Увеличение със стотина лева има и при пътеката за декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години.
В медико-диагностичната дейност има увеличение на цените на всички изследвания от пакет Рентгенология с 5%.
Междувременно ръководството на здравната каса изпрати писма до директорите на РЗОК да представят до 2 февруари справки за новоразкритите лечебни заведения на тяхната територия с издадени актуални разрешения за осъществяване на лечебна дейност от МЗ. Това се прави във връзка с предстоящото сключване на договори с болниците. От РЗОК трябва да изпратят в централата и информация за това кои лечебни заведения са получили разрешение до края на 2014 г. за разкриване на нови дейности.
От НЗОК съобщават, че справката е необходима за изготвянето на разчети за прогнозни стойности преди подписването на новите договори за работа.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД