Искат електронно досие на всяка българска болница

Искат електронно досие на всяка българска болницаПрез 2014 г. Изпълнителната агенция "Медицински одит" е направила 475 проверки, като 11 от тях са по самосезиране на агенцията. По жалби са били извършени 306 проверки, а 59 са извършени по документи, съобщи доц. Златка Петрова, директор на агенцията.Най-честите жалби на пациентите са свързани с качеството на оказваната медицинска помощ - близо 68 на сто от оплакванията са по повод своевременността и адекватността на лекарската помощ. Близо всяка трета жалба е била свързана с ограничен достъп до медицинска помощ, като се посочва липса на лекар, липса на апаратура, липса на възможност за извършване на пълен обем изследвания, което налага пациентът да търси друго лечебно заведение. Висок е процентът и на жалбите, свързани с грубо или неглижиращо отношение на лекари или медицински сестри към болните.
Пациентите се оплакват и в случаи, в които им се налага да доплащат, но не става въпрос за даване на пари "под масата", а за съвсем легално доплащане. Няма кой да доплати даден консуматив, ако Здравната каса не го плаща напълно, но това трябва ясно да се обясни на пациентите. Изборът на екип също поражда напрежение, тъй като пациентът не винаги познава целия екип, а има случаи, в които пациентът е избрал един екип, а е бил опериран от друг, заяви тя.
Доц. Петрова каза още, че иска да направи досие на всяка болница, за да се знае по електронен регистър коя от тях колко пъти е била проверявана и за какво, има ли съставени актове, да се отчетат пропуските и дали те са били отстранени. Смятам да въведа експертно подкрепено становище, тоест в проверяващия екип да има съответния лекар специалист, водещ в областта си. Мога да поканя и експерти, на които да се представи медицинската документация от проверките и те да се произнесат по целесъобразност. В скоро време предстои да подпишем меморандум с Българския лекарски съюз за сътрудничество в тази област, отбеляза тя. Според доц. Петрова не е редно качеството на медицинските услуги да се контролира от НЗОК, каквато идея има. „Касата е финансираща институция. Все едно банките да проверяват качеството на влоговете. Касата може да провери по показатели например какъв е процентът на имунизациите, но тя нито има експертен потенциал за проверки на качеството на оказваната медицинска помощ, нито има такива правомощия. Какво й пречи досега на Касата да си проверява изпълнението на клиничните пътеки? Като проверят клиничната пътека и като видят, че не е изпълнена, какво им пречи да наложат санкция, пита доц. Петрова.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД