Започват проверки в помощните училища в София

Започват проверки в помощните училища в СофияСлужители от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето започват проверки в помощните училища на територията на град София.
Повод за извършване на проверките са установените през месец октомври множество и сериозни пропуски и нарушения в организацията на дейността в IV Помощно училище, както и публикации в медиите за неглижиране на потребностите на дете, учащо се в III Помощно училище.
Експертите и инспекторите ще проверят дали в специалните училища е гарантирана сигурна и безопасна среда за децата, осигурен ли е ефективен достъп и получаване на образование, обучение, осигурени ли са специални грижи, признавайки правото на детето с умствени и физически недостатъци на най-пълната възможна социална интеграция и индивидуално развитие.
В хода на проверките ще бъде изследвано мнението на родителите относно грижите и обучението за техните деца в училище, ще бъдат проведени анкети със специалистите, работещи с децата, и ще бъде извършено наблюдение на провеждания учебно-възпитателен процес.
"Здравна поща", източник: Държавна агенция за закрила на детето

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД