В Казанлък стартира конкурс за избор на социални терапевти - детегледачи

В Казанлък стартира конкурс за избор на социални терапевти - детегледачиВ Казанлък стартира конкурс за избор на социални терапевти-детегледачи в социалните услуги, които ще се предоставят по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги“. Проектът на Община Казанлък е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Изпълнението му е част от прилагането на националната политика за извеждане на децата/младежите, в това число такива с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Услугите, свързани с проекта, са нови и целят замяна на институционалната грижа с такава, близка до семейната среда в общността. В Казанлък ще функционират три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жилище.
За правилното функциониране на услугите, които ще бъдат предлагани в центровете и защитеното жилище, поетапно ще бъдат назначавани специалисти.
Със стартирането на този конкурс ще бъдат избрани 12 социални терапевти-детегледачи. Подборът ще протече на два етапа – подбор по документи и събеседване. По проекта е предвидено да бъдат назначени още 16 социални терапевти-детегледачи. Конкурсът за тях ще се проведе на по-късен етап.
Първият етап от подбора за 12 социални терапевти-детегледачи стартира на 28 октомври с подаване на документи за участие. Краен срок за подаване на документи - 11 ноември, включително. Повече информация за длъжността и документите за участие може да намерите на http://www.kazanlak.bg/ в рубрика „Обяви и съобщения“.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД