Новата шефка на Агенцията по лекарствата констатира лош контрол във ведомството

Нарушения в работата на дирекция „Контрол на лекарствените продуктиНарушения в работата на дирекция „Контрол на лекарствените продукти” в ИАЛ са една от основните причини настоящият директор на лекарствената агенция доц. Асена Стоименова да подаде сигнал в прокуратурата. Това стана ясно от нейните думи пред журналисти днес. Тя разказа, че едно от нарушенията, с които се е сблъскала, е липсата на конкретна информация в плана на проведените инспекции за надзор на пазара. Доц. Стоименова заяви, че в него е бил отбелязан само броят на извършените проверки, но не и на какви или на колко обекта са направени. Според нея, ако например за един месец инспекторите са правили 40 проверки, не става ясно дали са проврени само две аптеки по 20 пъти или 40 по веднъж.
Липсва и яснота дали проверените обекти са аптеки или търговци на едро. „Започнаха да ми се поднасят и административно-наказателни постановления без необходимото становище, без констативните протоколи, без възражения. Всичко това ме накара да се задълбоча в детайли в тези процеси. Установих по досиетата на тези служители, че те са били свързани с определени структури”, каза доц. Стоименова. Тя също така добави, че според проверки на МЗ много от служителите в тази дирекция са назначавани в нарушение на Закона за държавния служител и че не отговарят на изискванията.
Директорът на ИАЛ също така каза, че агенцията е сключвала странни договори с няколко изпълнители. Такъв например е договорът за наем на помещение за архив. Доц. Стоименова отбеляза, че когато е посетила въпросното място, се е оказало, че архив няма. ИАЛ също така е сключила и договор с юридическа фирма, въпреки, че разполага с дирекция за правно и нормативно осигуряване. Доц. Стоименова каза, че при определени обстоятелства е възможно от агенцията да потърсят допълнителни правни консултации, но документите сочат, че в случая става въпрос за 70 часа работа с кантората. Тя добави, че изработването на тези часове не може да се докаже към момента. Доц. Стоименова също така посочи и че ИАЛ е имала сключени неправомерни застраховки за част от служителите. Тя разказа, че по Закона за медицинските изделия агенцията има инспектори, които проверяват обектите с медицински изделия и те са длъжни да имат застраховка. „Застраховани са два пъти повече служители, отколкото са инспекторите”, каза директорът на ИАЛ.
Доц. Стоименова уточни, че нейният сигнал обхваща работата на ИАЛ за период от около година и половина назад.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД