Фондът за лечение на деца одобри 54 заявления, гласува сума от 793 127.88 лв.

Фондът за лечение на деца одобри 54 заявленияНа 5 август се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”, съобщават от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Разгледани са заявленията на общо 76 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 54. Едно дете ще замине за първи път за лечение в чужбина. 13 деца са одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 34 деца в България ще бъде подпомогнато от фонда.
Шест деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението им. Вземането на решение по 12 заявления беше отложено, поради необходимост от получаване на допълнителни становища.
Десет заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени:
· 8 деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България;
· 2 деца, тъй като, съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца”, заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
Общата гласувана сума е в размер на 793 127.88 лв. От тях за лечение в чужбина бяха отпуснати 17 602.47 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина - 489 359.60 лв., за лечение в България - 214 036.29 лв.; за доплащане на лечението - 72 129.52 лв.
Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 02.09.2014 г.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД