26 НПО-та протестират срещу закриването на Националния център по наркомании

26 НПО-та протестират срещу закриването на Националния център по наркоманииПисмо срещу закриването на Националния център по наркомании внесоха днес в Министерски съвет 26 неправителствени организации. Това съобщиха от Фондация „Инициатива за здраве“. Организациите настояват правителството да отхвърли предложението на Министерството на здравеопазването центърът по наркомании да премине към Националния центът по опазване на общественото здраве и анализи.
В писмото се каза, че опитът да се закрие центърът и неговата дейност да се претопи в сферата на общите проблеми на общественото здраве и анализите се приема като проява на незаинтересованост към проблемите на употребата на наркотици и наркотичните зависимости от страна на държавата.
Представителите на НПО изразяват сериозното си опасение, че малкото инициативи, които правителството подкрепя в областта на намаляване търсенето на наркотици и които се осъществяват и координират основно от Националния център по наркомании, ще бъдат прекратени и заличени с предложената от министъра на здравеопазването структурна промяна. В годините Националният център по наркомании се утвърди като професионален и компетентен партньор, както на държавната администрация, така и на неправителствените организации, ангажирани с проблемите на употребата и зависимостта от наркотични вещества. Нещо повече, понастоящем центърът е единственият реално работещ държавен орган, който активно провежда националната политика в областта на превенцията, намаляване на вредите, лечението и рехабилитацията, свързани с употребата на наркотични вещества. Ние, като представители на гражданското общество, които си сътрудничат с НЦН, сме преки свидетели на ангажираността, отдадеността и професионализма на неговия екип, се казва в писмото. Сред аргументите на организациите да не се закрива центъра е и липсата на обосновка в доклада на министър Таня Андреева, с който се предлага структурната промяна, защо се налага такава и как закриването на центъра по наркомании ще подобри грижата за общественото здраве на българските граждани.
Преди няколко дни Министерството на здравеопазването публикува проект на постановление, в което се регламентира, че Националният център по наркомании ще бъде прехвърлен към НЦООЗА. Срещу това решение се възпротиви сегашното ръководство на Центъра, което обвини МЗ, че по този начин го закрива. В отговор министър Андреева заяви, че Центърът не се закрива, а просто дейността му се влива в НЦОЗА, защото има припокриване на функциите на двете институции и защото Центърът по наркомании не работи.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД