Правят по проект електронни досиета на тежко болни пациенти

Правят по проект електронни досиета на тежко болни пациентиНа 16 юли от 11 ч. в зала 230 на УАСГ в София Изпълнителната агенция по трансплантация ще представи своя проект за електронни услуги и управление на дейността, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“.
Благодарение на проекта ще бъдат създадени електронни досиета на тежко болните пациенти, ще бъде намалена документацията на хартиен носител и времето за обработка на данните.
По този начин ще бъде улеснена координацията между Изпълнителната агенция по трансплантация, лечебните заведения и потребителите на услуги.
Официални гости на представянето ще бъдат Моника Димитрова-Бийчър, директор на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ и Луиза Бусерска от отдел „Наблюдение, оценка и публичност“ на опертивна пограма „Административен капацитет“. На срещата ще присъстват ръководството на Изпълнителната агенция по трансплантация, представители на лечебните заведения, тъканните банки и центровете по асистирана репродукция и др.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД