ЕС с директива срещу фалшивите лекарства

ЕС с директива срещу фалшивите лекарстваС цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, ЕС прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти.
Медикаментите, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като бар код на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки ще бъде променен, за да се гарантира, че не са отваряни и подправяни.
Директивата изисква още създаването на национална система за верификация на лекарствените продукти, която ще позволява проверка в аптеката на всяка опаковка, отпускана на пациент.
Националните системи ще са свързани с европейската и ще работят в синхрон с нея.
Работата по изграждане на общоевропейската система за верификация на лекарства вече започна, а фармацевтичните фирми, дистрибуторите и аптеките ще имат 3 години да приведат практиките си в съответствие с изискванията на директивата.
Българският фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България ARPharM ще обединят усилията си за изграждане на национална система за верификация на лекарствени продукти.
Предстои още тази година двете организации да подпишат меморандум за сътрудничество и да започнат консултации за създаването на национална структура за верификация на лекарствени продукти, която да разработи и впоследствие да управлява системата.
Общата цел е от началото на 2018 г. в България да има внедрена система за верификация на лекарствени продукти, която да функционира в синхрон с европейската и да гарантира, че до пациентите няма да достигат фалшифицирани лекарствени продукти.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД