31 май - ден без тютюнев дим

31 май - ден без тютюнев димЗа  да  привлече  общественото  внимание  към  тютюневата  епидемия  и  нейните здравни и социални последици, през 1987 г. Световната здравна организация (СЗО) обявява 31 май за Световен ден без тютюнев дим. Тази година 31 май ще бъде отбелязан под мотото „Вмешателството на тютюневата индустрия”. Тютюнът  е  единственият  продукт,  разрешен  за  консумация,  който  води  до  смъртен изход, когато се използва по предназначение, тъй като:
• той  е  опасен  не  само  ако  се  приема  в  големи  количества  или  когато  системно  се злоупотребява с него;
• тютюневият дим съдържа хиляди химически вещества. Горящата цигара представлява уникална  химическа  лаборатория  –  по  последни  данни,  под  влияние  на  високата температура се освобождават над 7000 газообразни съставки и частици: над 69 от тях са канцерогени, мутагени и тератогени – вещества, които предизвикват рак, мутации или  увреждат  плода;  над  300  вещества  с  биологична  токсичност  и  дразнещ  ефект върху  ресничестия  епител  на  дихателните  пътища  и  множество  други  токсични вещества, вредящи на репродукцията и растежа;
• СЗО и Международната агенция за изследване на рака класифицират тютюневия дим като  доказан  канцероген  за  човека  (клас  А)  –  такъв,  при  който  няма  безопасно
минимално ниво на поемане;
• съдържащият  се  в  тютюна  алкалоид  никотин  предизвиква  висока  степен  на зависимост (приема се, че  тя е  толкова силна, колкото  тази, причинена от хероина).Това превръща тютюна в най‐често употребявания и единствения напълно легален и свободно продаван наркотик. Въвеждането на тотална забрана за тютюнопушенето на закрити обществени места от 01.06.2012  г., е  насочено  основно  към  ефективното  прилагане  на  член  8  от  РККТ,  в съответствие  с  насоките  за  защита  от  излагането  на  тютюнев  дим,  приети  по  време  на Втората конференция на страните, ратифицирали конвенцията. Доказано е, че политиките за среда  без  тютюнев  дим  освен,  че  предпазват  непушачите  от  експозиция  на  цигарен  дим,намаляват консумацията на тютюн, стимулират отказването от опити за пушене и намаляват пушенето при младите хора, без да вредят на икономиката.
"Здравна поща", i
 

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД