Ще се строи Дом на българските лекари

Ще се строи Дом на българските лекариЩе се строи Дом на българските лекари. Това съобщава в писмо до медиите ръководството на Българския лекарски съюз. На провелия се извънреден 60-и събор на съсловната организация с превалиращо мнозинство делегатите са дали мандат на комисията, занимаваща се с проекта, да предложи подписване на договор за изграждане на дома със спечелилата конкурса фирма. Преди гласуването лекарите са изслушали доклада на съставената на предишния събор комисия за изграждане на Дома на лекаря. Били са обсъдени процедурата, новият проект и изборът на инвеститор.
По време на събора делегатите са приели и решение за създаването на Национални експертни специализирани лекарски бордове и Районни експертни специализирани лекарски бордове. Бордовете ще бъдат изградени на паритетен принцип - от 5-ма представители на БЛС, заедно с 5-ма представители, излъчени от Съюза на българските медицински специалисти. Било е прието националните експерти на БЛС да не могат да бъдат едновременно и национални консултанти. Националните експертни специализирани лекарски бордове ще изготвят правилата за добра медицинска практика по специалности, ще участват в преговорите по НРД с НЗОК, в даване на експертни мнения, изискани от етичните комисии към БЛС и като експерти на БЛС при поискване от съответните съдебни инстанции. Ще се водят преговори тези комисии да излъчват и експерти - вещи лица, които да участват в досъдебни производства. След структурирането на бордовете, БЛС ще настоява за промяна в закона за съсловните организации с оглед узаконяването на въпросните бордове.
Делегатите на събора също така са гласували, че лекарите могат да работят на повече от един договор с НЗОК, става ясно от съобщението на БЛС.
В края на форума са били обсъдени и темите на предстоящата първа научно-практическа конференция, която съсловната организация ще проведе на 1-2 ноември тази година.
За първи път се възстановява старата традиция от дейността на БЛС в началото на миналия век, когато научните форуми са били част от организационните събори. В конференцията ще бъдат включени модули по кардиология, педиатрия, хирургия и ендокринология. През втория ден ще се обсъждат деонтологични проблеми, които касаят пряко дейността на съсловието – лекарски грешки и етично-морална проблематика.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД