Родителите-пушачи са най-много в Силистра, Добрич, Враца и Видин, а най-малко в София, Ямбол и Бургас

Голямата награда за 2013 г. получи Десислава Димитрова, на 10 г., от ЛовечXVIIІ международен конкурс за детска рисунка „Не на цигарите!” стартират и тази пролет Националният център по обществено здраве и анализи и Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания. Право на участие в него имат деца на възраст от 5 до 11 години от цялата страна. Председател на оценяващата рисунките комисия ще е известният художник Иван Яхнаджиев. Голямата награда е екскурзия в Рим. Останалите отличени от журито малки художници ще получат предметни награди.
Резултатите от конкурса ще станат ясни след 13 май. Награждаването на победителите ще се извърши на церемония, съпроводена с изложба, на 16 май.
Националният център по обществено здраве и анализи проведе национално представително проучване в 28-те региона на страната през периода декември 2012 г.–декември 2013 г. Анкетирани са 2914 родители на деца от 3- до 7-годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Анализът на резултатите показва, че около половината от децата (57.5%) са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си. Пушат 45.7% от бащите и 39.0% от майките. Само 42.5% от децата живеят в дом без тютюнев дим. Включвайки, обаче и индикатора „тютюнопушене на други възрастни”, относителният дял на тези домове намалява до 39%.
Най много са родителите-пушачи в Силистра (81.9%), Добрич (78.1%), Враца (76.7%) и Видин (72.1%), а най-малко в София област (40.7%), Ямбол (41.6%), София-град (43.5%) и Бургас (43.7%). Отчита се намаление на броя на застрашените деца в сравнение с проучванията в предходните 2002 г. и 2008 г. съответно с 14% и 11%.
Резултатите показват, че пасивното тютюнопушене в предучилищна възраст е свързано с редица негативни последствия върху дихателната система. Проучването установява, че по-голям брой родители пушачи, в сравнение с непушачите съобщават не само за по-чести остри респираторни инфекции, но и за наличие на изразена респираторна симптоматика при децата си, извън тези заболявания. Анализът показва, също така, че децата на пушачи боледуват значително по-често от бронхиолит, бронхити, бронхити с обструктивен синдром и пневмонии.
Все още голяма част от родителите омаловажават риска от пасивното тютюнопушене за здравето на детето, като продължават да пушат в негово присъствие или в помещения, в които то прекарва най-малко време. Образованието на родителите и възрастта на майката са фактори, влияещи на това поведение.
От друга страна е доказано, че основната мотивация за започване на тютюнопушене при децата се определя от стремежа им да изглеждат като възрастни - чрез подражание. От тази гледна точка, най-действен е примерът на семейството. Натискът на връстниците и примерът на групата, с която детето се идентифицира, също водят до възприемане на тютюнопушенето като приемливо поведение при съществен процент от подрастващите.
РЗИ-Стара Загора кани всички деца от 5 - до 11-годишна възраст  за участие в конкурса и осигурява възможност за транспортиране на творбите за журиране до София. Срокът за приемане на рисунките в РЗИ е до 25 април. За желаещите да изпратят своите рисунки директно в София, срокът е до 5 май.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД