ОТ БСК искат пътна карта за развитие на здравеопазването

Божидар ДаневНеобходима ни е пътна карта за развитие на здравеопазването и Българската стопанска камара ще настоява институциите да направят необходимото, за да стане тя факт след провеждането на широка обществена дискусия. В нея трябва да стане ясно кой какви пари внася, какви пари изразходва и какъв резултат постига.Това заяви председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев.
Системата е в критично състояние, липсва държавна политика и концепция за радикални промени.
Формиран е псевдопазар на здравни услуги, в който всяка година се разходват между 7 и 9 млрд. лв., без това да води по-добро здраве на населението, отбеляза председателят на БСК. Здравно-демографските показатели се влошават и бележат драстични разлики – има региони в страната, в които общата и детската смъртност например са в пъти по-високи от средната за страната. В допълнение Божидар Данев посочи поредица от обезпокоителни факти, които правят перспективата пред системата неясна, както от гледна точка на финансиране, така и от гледна точка на кадрово осигуряване. Лекари и сестри продължават да напускат, само 5% от лекарите ни са на възраст под 30 години.
Нормативната среда е крайно несигурна и нестабилна – Законът за здравното осигуряване е променян над 50 пъти, а взети заедно, промените и в другите основни закони – за здравето, за лечебните заведения, за лекарствените продукти надхвърлят 100. През периода 2010-2012 г. държавата обезкръви системата чрез отклоняване на огромни средства от бюджета на НЗОК, здравнонеосигурените продължават да са над 1,2 млн., а те потребяват близо две трети от медицинските услуги. Няма обаче механизъм тези хора да бъдат накарани да прлащат редовно, а не само при случай, както правят някои от тях. В същото време държавата плаща неоправдано ниски осигуровки за 11 категории лица, които са огромен брой и потребяват също така огромен здравен ресурс. Свидетели сме на силни и задълбочаващи се диспропорции от различен характер, които ще бъдат трудно преодолени, ако не се вземат адекватни политически решения по основните проблеми на здравеопазването и не се дефинират практическите стъпки, които да определят промените в развитието на системата, категорични бяха от БСК. Сега на практика парите в здравеопазването се прехвърлят в администрацията, допълниха още от работодателската организация и цитираха разчети, от които става ясно, че в рамките на определения бюджет МЗ например финансира 114 юридически лица на бюджетна издръжка, административни структури, здравни и лечебни завадения. Едва 28% от този ресурс е насочен към субсидиране на болнична помощ, разходите за издръжка и за персонал формират общо 72% от ресурса на здравното ведомство по данни от 2012 г. Нараства и администрацията в НЗОК, като числеността на персонала на осигурителната институция приближава 2500. В същото време ефективността на контрола е ниска, контролната дейност е регистрационна, липсва превантивност, не се отчитат ефектът от резултатите от медицинската услуга, а контролът при медицинската експертиза е силно занижен, е становището на работодателската организация.
Формира се устойчива тенденция финансовият ресурс на здравната каса да се насочва селективно към 2-3 области на страната, стана ясно още по време на пресконференцията - по данни за 2013 г. 56% от средствата са били изплатени от РЗОК – София-град, РЗОК – Пловдив и РЗОК – Варна, а само 2 болници – в Пловдив и Варна са получили 10% от общия ресурс да болнична помощ, предназначен за 367 болници в страната. Категорично повечето държавни болници са в състояние на декапитализация – факт, който налага сериозен анализ и търсене на изход от ситуацията, налага и обсъждане на въпроса за приватизацията. Според работодателската организация е важно да се осигури реално трипартитно управление на здравоосигурителната система, която да отговаря на реалния принос на страните във финансирането на системата, като управлението на НЗОК се извършва заедно от управител и подуправител – единият от които да е лекар, а другият – икономист, финансист или юрист. От БСК предлагат също управителят и подуправителят да се избират чрез публичен конкурс от Надзорния съвет, а председателят да се избира от членовете на Надзора на ротационен принцип.
Още отсега е ясно, че в бюджета на касата се очертава дефицит от 200-300 млн.лв. и ще настояваме проблемът да бъде решен още до май, тъй като болничната помощ може да се окаже изправена пред сериозен риск, ако не се предприемат адекватни мерки навреме, заяви по време на дискусиите председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов. Той допълни още, че ако проблемът не намери решение, съсловната организация има готовност да се включи в Общоевропейския ден на протест на лекарите от Европа, който ще бъде на 15 май.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД