Средствата за болнична помощ с 19% повече

Средствата за болнична помощ с 19% повечеТази година средствата за болнична помощ в бюджета на Националната здравноосигурителна каса са с 10 на сто повече в сравнение с 2013 г. Това съобщиха от осигурителната институция по повод коментар на министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева, че бюджетите на лечебните заведения в страната ще бъдат намалени с 20%.
Преди дни д-р Андреева заяви, че на среща с директора на касата д-р Румяна Тодорова е било обсъждано намаляване на средствата за болниците, за да се избегне нова криза с парите за здравеопазване. От НЗОК обаче посочват, че такъв разговор не се е състоял.
Проблем с парите няма и дори тази година в бюджета са заложени повече средства за болниците, отколкото през 2013 г. Бюджетът на лечебните заведения за дейности по клинични пътеки и процедури е увеличен с 10 на сто и от 1,061 млрд. лв. за миналата година тази година той е нараснал до 1,160 млрд. лв.
Парите за медицински изделия са 62 млн. лв., което е с 3 млн. лв. повече от миналата година.
Касата разполага и с два резерва, в които общо има 136 млн. лв. Тези 136 млн. лв. вече са разпределени по районни здравноосигурителни каси по месеци и по тримесечия.
Според НЗОК министър Андреева вероятно е имала предвид, че за дейности по клинични пътеки през 2014 г. са предвидени 1.160 млрд. лв., което е приблизително 20 процента по-малко от реално изхарчените през миналата година 1.420 млрд. лв.
Предстои Надзорният съвет на касата да утвърди месечните разпределения на средствата по лечебни заведения за болнична медицинска помощ според техния относителен дял съгласно "Правила за реда за определяне и изменение на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ".
Ще бъдат обсъдени и варианти за изплащане на дейността, отчетена от болниците, която надхвърля прогнозните им бюджети.
От НЗОК изтъкват, че осигурителната институция винаги се е отнасяла съзнателно при вземането на всяко едно решение и доказателство за това са надсъбраните в края на 2013 г. средства на стойност 60 000 000 лв. от Националната агенция за приходите.
Всички административни разходи, които можеха да бъдат отложени във времето, с решение на Надзорния съвет бяха насочени към изплащане на дейности в болничната помощ.
Допълнително осигурените приходи в размер на 67 000 000 лв. дадоха възможност за доплащане на отчетени медицински дейност и за месеците септември и октомври 2013 г., коментират още от касата.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД