Църква, мюфтийство и институции превръщат донорството в кауза

Църква, мюфтийство и институции превръщат донорството в каузаОколо превръщането на донорството в национална кауза и в приоритет на цялата здравна политика на България се обединиха участниците в първото заседание на Обществения съвет по трансплантология.
Той ще подпомага Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантации при подобряването на донорството в страната и ще съблюдава състоянието на чакащите за трансплантация и качеството на операциите за присаждане на орган.
Общественият съвет ще работи като консултативен орган към министъра на здравеопазването, като подобна структура на национално ниво се създава за първи път.
В състава на съвета ще влязат 42-ма души, като сред тях са корифеи в областта на транспантологията и част от хората, извършили първите трансплантации у нас.
Част от съвета ще бъде и Варненският и Великопреславски Митрополит Йоан, което е израз на подкрепата за каузата от страна на Българската православна църква и благословията на Патриах Неофит. По неговите думи висшето духовенство подкрепя горещо донорството, защото това е изява на любов и алтруизъм.
В съвета влизат и представител на Главно мюфтийство, на столичната болница "Пирогов", общественици и представители на различните пациенски и съсловни организации.
Председател на органа ще бъде директорът на болница "Света Екатерина" проф. д-р Генчо Начев.
Съветът ще разглежда всички въпроси, свързани с процеса на трансплантации, като главната му задача ще бъде създаване на нова култура на донорство в България и издигане на престижа на координаторите по места.
Междувременно учениците от последните класове в родните училища ще имат уроци по донорство. Мярката е част от програмата за популяризиране на даряването на органи, която подготвя Агенцията по трансплантации.
Идеята е лекари и трансплантирани пациенти да се срещат с подрастващите, за да споделят житейския си опит.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД