Обсъдиха възможностите за сътрудничество в генеричната фармацевтична идустрия

Лорет Онкелинкс, вицепремиер и министър на социалните въпроси и общественото здраве в БелгияНа 10 декември Международният генеричен фармацевтичен алианс (IGPA) проведе своята 16-та конференция под надслов „Глобален пазар - глобална индустрия”. Събитието събра повече от 200 представители на фармацевтичната индустрия в глобален мащаб, на европейски и национални здравни институции. На форума Лорет Онкелинкс, вицепремиер и министър на социалните въпроси и общественото здраве в Белгия, подчерта безценния принос на генеричните лекарства за обществото. Той посочи също, че генеричният сектор представлява устойчива индустрия, инвестираща в качество.
Участниците в конференцията излъчиха три основни послания - осигуряване на регулаторно сближаване и постигане на общи стандарти за GMP между ЕС и САЩ би било от полза и за двете страни; сближаването би гарантирало повече възможности за сътрудничество, по-ефективна комуникация и намаляване на ненужните препятствия; IGRA призова ЕС да работи за създаване на условия, осигуряващи възможност на европейските компании за производство на генерични и биоподобни лекарствени продукти, по време на функциониране на допълнителна патентна закрила на референтния продукт, за износ в трети страни, изпитващи сериозни нужди от лекарства.
Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на Европейската генерична асоциация (ЕГА), отбеляза, че конференцията на IGRA представлява голяма платформа, на която генеричната индустрия може да споделя своите планове и разработки с партньорите си. Тя дава отлична възможност и за разискване на текущи търговски въпроси.
„Здравна поща”, източник: BGPharmA - EGA

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД