След пътуване в екзотични страни задължително се изследвайте

Съветва д-р Борислава Чакърова, д.м., главен асистент, ръководител Медико-диагностична лаборатория по медицинска паразитология в МЦ към Университетска болница, преподавател по медицинска паразитология и тропически болести в МФ на ТрУ, Стара Загора
След пътуване в екзотични страни задължително се изследвайте, съветва д-р Борислава Чакърова, д.м.С повишаването на температурите през лятото се активират дремещите насекоми – комари, папатаци, кърлежи. Техните популации са най-многобройни при топло и влажно време. Пренасят паразитни, бактериални и вирусни болести - малария, лайшманиози, филариози, марсилска треска, лаймска болест, редица хеморагични трески, енцефалити и др. Някои от тези болести са с висока смъртност за човека, други протичат остро и дават сериозни усложнения, а трети хронифицират.
Пътуванията в екзотични страни прави възможно заразяването с нови или с вече ликвидирани в България заболявания. Едно от най-разпространените заболявания в редица екзотични кътчета на света е маларията.
По данни на СЗО ликвидираната в цяла Европа местна малария е наново възстановена в някои страни. Съобщени са случаи на местна малария в Румъния и Гърция. В България маларията е ликвидирана от 1963 г. и засега случаите са само внесени. Паразитологичното изследване може да се проведе в медико-диагностичната лаборатория по медицинска паразитология в МЦ към Университетска болница, (бившата поликлиника на ВМИ), Стара Загора. Тук провеждаме паразитологични изследвания по профилактични, клинични и епидемиологични показания. От 2006 г. лабораторията участва в системата на Външен контрол, провеждан от НЦЗПБ, като получените сертификати говорят за качеството на извършваната дейност. Провеждат се изследвания за чревни паразити, имунодиагностика на ехинококоза, токсоплазмоза, трихинелоза. В процес на разработка е имунотеста за токсокароза. Лабораторията работи и по редица научни проекти – изследване на рискови групи лица и хоспитализирани пациенти за чревни паразити. Настоящият научно-изследователски проект е скрининг на бременни жени за токсоплазмоза чрез серологични изследвания. Добрата колаборация на ръководството на Медицинския център и неговите клинични и диагностични звена с общопрактикуващите лекари и разнопрофилни специалисти е предпоставка за повишаване качеството на здравно обслужване на населението не само на Стара Загора, но и на потърсилите услугите на МЦ от Югоизточна България.
Паразитните болести винаги са се асоциирали с лоша хигиенаОт 2006 г. България е включена в Европейската система за контрол на болестите (ЕCDC). Паразитните болести винаги са се асоциирали с лоша хигиена, социално-икономически неблагополучия, имигрантски вълни. По данни на ЕCDC разпространението на някои от паразитните заболявания поставя страната ни на едно от първите места - гиардиаза (ламблиоза), трихинелоза (през 2009 г. 54% от европейската трихинелоза), ехинококоза (от 2006 до 2010 - между 35 и 50% от европейската ехинококоза). Токсоплазмозата е паразитно заболяване (с причинител Toxopoplasma gondii) , за което развитите страни още през 70-те години на миналия век провеждат активна профилактика. Заболяването е особено опасно при бременни, тъй като до 50% от заразените по време на бременността жени предават паразита на плода. Тази бременност може да завърши с аборт, мъртво раждане, раждане на увреден плод. Нови проучвания върху заболяването сочат, че то е и една от причините за синдрома "хронична умора". По данни на Националния център по заразни и паразитни болести заразените хора с Toxoplasma gondii през годините е между 35 и 50%.
Тенденциите в печалната статистика показват относително постоянни нива на заболяемостта на тези паразитози. Паразитните болести често създават диференциално-диагностични проблеми. Те протичат с коремна болка, диария, обриви, алергии, коремен дискомфорт и редица други симптоми. Често се казва за някои паразитози (напр. ламблиозата), че най-характерното е тяхното нехарактерно протичане.
„Здравна поща“, Живка КЕХАЙОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД