Обмислят въвеждане на 3 квалификационни степени за медсестрите

Обмислят въвеждане на нови степени за медсестритеМинистерството на здравеопазването подготвя промени в наредбата за специализациите на медицинските сестри, подобни на тези, които бяха одобрени за лекарите. Това стана ясно от изказване на председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василеваt.
Според готвените промени, кандидатстването за специализация ще става без приемен изпит. Сестрите ще бъдат назначавани на трудов договор с обучаващата институция и ще заемат длъжността сестра-специализант, като също така ще получават трудово възнаграждение не по-малко от минималния осигурителен праг за съответната специалност.
Това е добре, защото досега не беше така. Естествено има и такси, които ще се плащат към обучаващата институция, но те ще бъдат разумни. Също така има промяна в броя на специализациите, които очакваме да излязат. Чакаме да ги видим утвърдени, защото ние сме участвали при подготовката на наредбата, но окончателния вариант все още не сме го видели, заяви Василева. Тя добави, че специализациите ще се осъществяват в лечебни заведения, акредитирани за обучение, които не са само университетски болници.
Обмисля се и въвеждането на три квалификационни степени за медицинските сестри съгласно продължаващото обучение, като това е обвързано с процеса на сертифициране, който се извършва чрез БАПЗГ. Най-ниската степен ще е за сестра, която току-що е завършила и работи под наставничество в рамките на една година, докато получи първия си сертификат. Второто ниво се взима след пет години, когато е изпълнен процесът на сертификация и са получени 150 кредитни точки. Третото ниво все още не е съвсем уточнено. Това е за сестрата, която вече е придобила специалност и има втори сертификат, т.е. след още 5 г. трудов стаж, каза Василева и добави, че от БАПЗГ ще настояват трите степени да бъдат обвързани с по-високо заплащане.
От думите й стана ясно още, че темата е била обсъждана със зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. Той е споменал за възможността у нас да се въведе скалата, приета от Европейската федерация на сестрите и Световния съвет на сестрите. По нея те се разделят на сестра с общ профил, сестра-специалист и сестра-ръководител.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД