Всички вносни стоки с български етикети

Всички вносни стоки с български етикетиПравителството смята да инициира в най-скоро време кампания с мотото "Подкрепетe българското", стана ясно след заседанието на властта в Боровец. Като част от тази кампания е и идеята вносните стоки да бъдат с етикети, изписани изцяло на български език.
Сега у нас се продават често вносни стоки, предназначени за други пазари, като върху етикетите се добавят микроскопични стикери с български превод, които се четат трудно.
Идеята на кампанията е да защити българския производител от нелоялния внос и да насърчи хората да купуват родни стоки.
Целта е хората да разберат, че когато купуват български продукти, това води до увеличаване на производството и нови работни места, каза министърът на икономиката Драгомир Стойнев.
Кампанията ще позволи на потребителите да правят информиран избор, понеже много лесно ще различават кои стоки са произведени у нас и кои са вносни. Освен това така ще има по-голяма равнопоставеност между вносителите и производителите.
Българските производители и стоките им са много по-проверявани у нас от вносните. Защото помислете какво се получава - в момента N на брой държавни служби контролират качеството и безопасността на българските стоки, а за вносните е нужно само да имат залепен стикер с български превод, за да са на пазара, коментира министър Стойнев.
За разработване на кампанията "Подкрепете българското" се създава работна група с участието на депутати, представители на работодателски и браншови съюзи, експерти от съюз "Произведено в България".
По време на дискусиите ще се обсъди и още една стара идея - етикетите на родните стоки да съдържат запазен знак "Местен продукт", каквато практика има в други страни.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД