Алкохолът мори преждевременно мъжете в Източна Европа и Централна Азия

Алкохолът мори преждевременно мъжете в Източна Европа и Централна АзияМъжете в Източна Европа и Централна Азия е по-вероятно да умрат преждевременно от жените, а причините за това се коренят в повишаващите се нива на хроничните заболявания, свързани с употребата на алкохол, лошо хранене и тютюнопушене. Това са част от изводите, оповестени в доклад на Световната банка и Института по изследване и оценка на здравето.
За региона броят на изгубените години живот в добро здраве заради исхемична болест на сърцето или коронарна артериална болест на нараснали с 18% за периода 1990-2010 г., заради цироза - с 82%, и заради диабет - с 11%.
Конкретно за България данните сочат като най-честа причина за изгубени години живот исхемичната болест на сърцето, а най-значителен в сравнение с 1990 г. е ръстът при кардиомиопатията (154%), хипертония (54%), ХОББ (34%), хронично бъбречно заболяване (16%).
Като цяло за региона през последните четири десетилетия смъртността при жените е намаляла, но при мъжете от някои възрастови групи е налице увеличаване, а при други нивата се запазват същите, отчита докладът.
При мъжете на възраст 25-29 г. нивата на смъртност през 2010 г. са почти същите, каквито са били и през 1970 г., а при тези на 45-59 г. те дори са се покачили. Изследователите смятат, че това се дължи в голяма степен на повишената употреба на алкохол.
Авторите на доклада призовават държавите от региона да насочат усилията си към овладяване на рисковите фактори, които причиняват увреждане на здравето и преждевременна смърт. Това са високо кръвно, лоша диета, употреба на алкохол, тютюнопушене, висок индекс на телесната маса и недостатъчна физическа активност.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД