Здравните програми на работното място са от ключово значение

 Здравните програми на работното място са от ключово значениеЗдравните програми на работното място са от ключово значение за укрепване на здравето на служителите и намаляването на разходите за здравеопазване.
Според ново изследване, 74% от компаниите имат за цел да подобрят благосъстоянието на своите служители,планирайки прилагането на дейности и програми за периода от следващите две години. Това са част от заключенията, направени от проучването на неправителствената организация WorldatWork .
Старшият сътрудник на фирмата Рос Стенли заявява: Успешните организации разбират, че трябва да установят иновативен подход, който да е приложим към благосъстоянието на служителя, което да се простира отвъд неговите физическото здраве.
Днес ние виждаме все повече компании да създават гъвкави работни графици. Много от тях създават нови финансови инструменти, както и уникални програми за помощ при отглеждане на дете и курсове за ограничаване на стреса в работната среда. Всички тези подходи насърчават по-успешната и продуктивна работна сила.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД