Харчим за здраве колкото за алкохол и цигари

Харчим за здраве колкото за алкохол и цигариБългаринът харчи за алкохол и цигари почти толкова, колкото за здравеопазване. Това става ясно от изследване на Националния статистически институт. Според информацията, разходите за здравеопазване средно на лице от домакинството през четвъртото тримесечие на 2013 г. са били 65 лв., което е с близо 25% повече спрямо същия период на предходната година. В същото време разходите за здравеопазване се запазват на почти същото ниво, като относителен дял от общите разходи на домакинството – 5,7%.
Разходите за алкохолни напитки и цигари през четвъртото тримесечие на 2013 г. възлизат на 48 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.2%, което е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година.
Статистиката също така показва, че като цяло през януари 2014 г. цените в сектора на здравеопазването са намалели с 1,9% спрямо 2013 г. Най-сериозно намаление на цените има при извънболничните медицински услуги - с 12.6%. Регистрирано е и намаление на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти - с 0.2%.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД