Мария Монтесори съветва родителите

Мария Монтесори съветва родителитеПроблемът не е в децата, а в системата на обучение. Това доказва Мария Монтесори - италиански лекар и преподавател, която създава собствен метод на обучение на децата, в който набляга на развитието на самостоятелност и ограничаване намесата на възрастните. Монтесори формулира набор от принципи за родителите, които се считат за основа за възпитанието на независима личност.
В центъра на педагогическата система Монтесори е самото дете с неговите уникални вътрешни вродени таланти, уникални способности и характеристики на физическото, физиологичното и умственото развитие.
Дидактическата система на Монтесори се отличава преди всичко с даването на повече свобода на децата и отсъствието на какъвто и да е авторитаризъм.
Смисълът на метода е да насочи детето към самообразование и саморазвитие.
Задачата на възпитателя е да помогне на детето да организира дейностите си, да осъзнае своята личност и да извърви своя уникален път. Ето и някои от най-ценните съвети на Монтесори към родителите:
1. Не правете нищо вместо детето си, помагайте му да го направи само.
2. Не оказвайте натиск върху детето, не го насилвайте, а създайте условия, в които то само иска да се учи и да се развива.
3. Наличието на свобода на избор учи детето да оценява своите способности.
4. Не сравнявайте детето си с другите. Всеки има свой индивидуален темп на развитие. Единственият, с когото детето трябва да се сравнява, това е със самия себе си.
5. Ако сте честни с детето си, то се учи на справедливост.
6. В процеса на възпитание вземете ролята на помощник, а не на учител.
7. Ако детето се чувства сигурно - то се научава да се доверява.
8. Ако детето често е наказвано, то се научава да се чувства виновно.
9. Ако детето често получава одобрение, то се научава да харесва себе си.
10. Ако сте снизходителни към грешките на детето си - то се научава да бъде търпеливо.
11. Подкрепяйте детето си в желанието му да открие своето призвание, дори и още да не го е намерило.
12. За детето е важно не да се научи да прави нещо, а да разбере процеса.
13. Ако пропуснете шанса да развиете заложбите на детето си, то може да загуби интерес към тях за цял живот.
14. Концентрирайте се върху развитието на доброто у детето - в резултат лошото няма да има възможност да му влияе.
15. Винаги слушайте и отговаряйте на детето, когато то ви пита и търси вашия съвет.
16. Уважавайте детето, когато направи грешка и то ще има желание и ще може да я поправи по-бързо.
17. Бъдете готови да помогнете на детето си, когато е объркано и не знае как да постъпи.
18. Помогнете на детето си да разбере непознатото за него възможно най-рано. Направете това, осигурявайки му  грижи, търпение и любов.
19. Уважавайте детето си, когато почива или наблюдава работата на другите, когато размишлява за това, което е направило или му предстои да направи.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД