Стартира проект за борба с епилепсията

Стартира проект за борба с епилепсиятаОт началото на тази година стартира тригодишният европейския проект E-PILEPSY, иницииран от Европейската агенция за здраве и потребители към Европейската комисия. Това съобщиха от Асоциацията на родителите на деца с епилепсия по повод Европейския ден на епилепсията, който се проведе вчера.
Проектът е спечелил грант на Европейския съюз в конкуренция с още 90 разработки в сферата на здравеопазването. E-PILEPSY е една от двете инициативи, целящи създаването на единна европейска стратегия за лечение на социалнозначимо заболяване. Идеята е да се организира референтна мрежа от центрове в Европа за намаляване на различията и създаване на стандарти за лечение, най-вече хирургично, на рефракерна епилепсия - с повтарящи се неврологични нарушения и загуба на съзнание, които се случват повече от веднъж месечно и трудно се повлияват от медикаменти.
Българският център по хирургия на епилепсията в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" е един от 12-те референтни центъра, участници в проекта, избрани между 120 центъра в Европа.
Избирането ни за участие в европейския проект, както и постигнатото в центъра през изминалата година е един голям успех за нас.
България е избрана за участие пред Румъния, въпреки че там се отделят 200 000 евро годишно за лечението на 100 пациенти, докато у нас се работи само с клинична пътека от 280 лева, която на практика не може да покрие нищо.
Година след официалното откриване на Центъра за хирургия на епилепсия на Университетска болница "Св. Иван Рилски" в него са изследвани 80 пациенти.
25 души са били оперирани, като при 21 от тях се наблюдава подобрение на състоянието, а 17 от пациентите не са получавали пристъпи след извършването на операцията, разказва ръководителят на центъра д-р Красимир Минкин.
Болните от хронична епилепсия в България са над 75 000 души, като 20 на сто от тях са медикаментозно-резистентни. Около 14 000 пациенти се нуждаят от преценка дали хирургична намеса би подобрила състоянието им, а при половината от тях такова лечение би било възможно.
Част от болните от епилепсия биха се повлияли положително и от кетогенна диета, за която обаче са необходими обучени специалисти, посочва д-р Минкин.
"Здравна поща", i

Дебне ли край басейна COVID-19?
27 Май 2020, Сряда
{cmp_start...
Паниката е тежко страдание
26 Май 2020, Вторник
{cmp_start...
Ако краката се потят твърде много...
14 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Не се лишавайте от сън!
12 Май 2020, Вторник
{cmp_start...
ЕС създава хуманитарен въздушен мост
11 Май 2020, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД