България и Кувейт стартират сътрудничество в здравеопазването

България и Кувейт стартират сътрудничество в здравеопазванетоНа 27 ноември на свое заседание правителството прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между България и Държавата Кувейт за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.
Предложеният Меморандум предвижда двете страни да си сътрудничат в следните области: първична и спешна медицинска помощ, превантивна медицина и промоция на здравето, рехабилитация и физикална медицина. Страните ще насърчават изпълнението на дейности, насочени към обмен на информация и опит в областта на медицинската наука и разработването на високотехнологично медицинско оборудване.
Ще бъде поощрявано директното сътрудничество между медицински университети, национални здравни центрове и лечебни заведения от двете страни в области от взаимен интерес. Страните ще разменят експерти и медицински специалисти за осъществяване на съвместни мероприятия с приоритетно значение за страните.
Меморандумът е валиден за срок от три години, като се подновява автоматично за нови тригодишни периоди, освен ако някоя от страните не уведоми другата в писмен вид шест месеца преди изтичането на съответния договорен период за намерението си да го прекрати.
"Здравна поща"

Дръжте домашните мухи изкъсо
01 Юни 2020, Понеделник
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД