За 5 г. ръстът на парите за лечение в ЕС е 2617%

За 5 г. ръстът на парите за лечение в ЕС е 2617%2617% е ръстът на парите, платени за 5 години от Националната здравноосигурителна каса за лечение в Европейския съюз, сочи изготвена от БЛС справка за касовото изпълнение на бюджета на НЗОК от 2009 г. досега.
Преди 5 г. касата е платила 2.2 млн. лв. за лечение в чужбина, а през 2014 г. средствата са скочили 61 млн. лв., съобщава „Сега”.
В първите години след приемането на България в Евросъюза, броят на търсещите помощ в чужбина беше по-малък, а и НЗОК отказваше повечето молби за финансиране.
След промени в евродиректива, които не позволяват на касата да отказва лечение, и след няколко дела, спечелени от пациенти, касата вече плаща за всички, които не намират алтернатива у нас.
През 2014 г. например са издадени 117 разрешения за лечение в ЕС. Общо молбите са 215, като е отказано на 40 души, а останалите са или пренасочени към здравно министерство, или тепърва ще се разглеждат.
Според европейското законодателство общественият ни осигурителен фонд е длъжен да плаща за лечение в ЕС, което не може да се осигури у нас.
Преценката за основанията за издаване на предварително разрешение за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване в ЕС се извършва от националните консултанти по съответните заболявания, и от председателите на съответните научни дружества.
Те предварително дават писмени становища относно състоянието на всеки пациент и възможността или невъзможността за провеждане на лечението в разумен медицински срок в България, относно вероятното развитие на заболяването, и с отчитане степента на болка при всеки пациент.
Българските пациенти търсят помощ зад граница най-вече за онкологични заболявания, за които няма терапия у нас, за сложни хирургични и ортопедични операции, за очни операции и за химиотерапия с нови медикаменти.
Отделно касата плаща и за контролни прегледи и за продължаване на лечението.
„Здравна поща”

Музиката помага за добрия сън
21 Април 2021, Сряда
{cmp_start...
Какво се случва с хората, които ядат кисело зеле
08 Февруари 2021, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД