НОИ дава повече пари за профилактика и рехабилитация

НОИ дава повече пари за профилактика и рехабилитацияБлизо 2,3 млн. лв. повече са предвидени  през 2015 г. за програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ, в сравнение с миналата година. Това става ясно от прессъобщение на осигурителния институт. През 2014 г. бе предвидено финансиране от 15 362 329 лв., колкото беше и сумата за 2013 г. През миналата и по-миналата година обаче се оказа, че тези пари не стигат. Програмата на НОИ стартираше в края на март и бе прекратявана преждевременно през юли и август. През 2013 г. от института обясниха преждевременното изчерпване на средствата  с големия интерес към услугите. Тази година е предвидена сумата от 17 683 185 лв., като хората, които са предвидени да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация са 44 000. Техният брой е почти същият като този на възползвалите се от програмата през 2013 и 2014 г. – около 40 000 човека.
Според програмата един профилкатичен курс или рехабилитация трае около 10 дни, като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 12 юридически лица за общо 41 заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
„Здравна поща”

Не подценявайте алергичната хрема
28 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Дебне ли край басейна COVID-19?
27 Май 2020, Сряда
{cmp_start...
Паниката е тежко страдание
26 Май 2020, Вторник
{cmp_start...
Ако краката се потят твърде много...
14 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД