„Равенство в здравеопазването 2020"

„Равенство в здравеопазването 2020"Над 50% от децата са подложени на пасивно пушене сочи проучванеНад 50% от децата са подложени на пасивно пушене сочи проучване
РЗИ стартира кампания  „С любов за сърцето“РЗИ стартира кампания „С любов за сърцето“
Работна среща по проекта „Равенство в здравеопазването 2020" се проведе в Моравска Топлице, Словения. Проектът се финансира от ЕК и това е третият модул, в който представителите на 10 страни новоприети членки на ЕС дискутират по проблемите на здравеопазването. Партньор по проекта от България е Регионалната здравна инспекция - Стара Загора.
В срещата участваха зам.-областният управител д-р Тунджай Йозтюрк и Рада Гоцкова, главен експерт „здравеопазване и социални дейности" в община Мъглиж.
Пред участниците в работната среща в Словения споделих за добрите практики и съвместните дейности между РЗИ- Стара Загора и Община Мъглиж по промоция на здравето на населението, като район, населен с хора от различни етноси, разказа Рада Гоцкова. Тя е акцентирала на информационните кампании сред младите жени за предпазване от нежелана бременност и насърчаване на доброто родителство, използването на мобилните кабинети на РЗИ за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН, на разяснителната работа сред девойките за превенция на рак на маточната шийка и други.
„Особен интерес колегите от страните-партньори по проекта проявиха към извършеното от нас по Националната програма към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства", допълни Гоцкова.
В община Мъглиж са прегледани чрез мобилен педиатричен кабинет 99 деца в риск и нуждаещите са насочени за лечение. Прегледани и консултирани от гинеколог са 181 жени в риск. Сформиран е екип, която основна задача е консултиране на родителите и насочване на деца с ментални увреждания към специалисти за ранна диагностика и лечение.
В срещата участваха 22 специалисти по здравни грижи и здравеопазване от Чехия, Унгария, Латвия, Словакия, Литва, Румъния, България, Полша, Словения и Холандия.
Основната цел на проекта „Равенство в здравеопазването 2020" е да подпомогне държавите-членки (регионите) да разработят планове за действие, основани на доказателства, за намаляване на неравенствата в здравеопазването, а също така и да информира за използването на структурните фондове на ЕС в следващия програмен период.
"Здравна поща", i

Музиката помага за добрия сън
21 Април 2021, Сряда
{cmp_start...
Какво се случва с хората, които ядат кисело зеле
08 Февруари 2021, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД