60 на сто от децата у нас са пасивни пушачи

60 на сто от децата у нас са пасивни пушачиБлизо 60 на сто от децата у нас са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си. Това показват резултатите от мащабно проучване, проведено от Националния център по обществено здраве и анализи в 28-те региона на страната през периода декември 2012 г. – декември 2013 г.
За целта са анкетирани 2914 родители на деца от 3 до 7-годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Оказало се, че пушат 45,7% от бащите и 39 на сто от майките.
Според анализа, в 11,9% от случаите и двамата родители са пушили, докато жената в семейството е била бременна. В 45,4% от случаите през бременността цигари е употребявал само бащата, а в 2,9% - само майката.
Непушачи през бременността са 51,7% от семействата в страната. Проучването показва, че децата на майки, пушили по време на бременността, са родени със 107 гр. по-ниска телесна маса в сравнение с децата на майки, които не употребяват тютюневи изделия. Най-ниски стойности са установени в случаите, когато майката е пушила през цялата бременност над 10 цигари дневно - 2761 гр.
Анализът показва, че бременността и раждането на детето са фактор, позитивно повлияващ нагласите на майката към пасивното тютюнопушене.
Резултатите от проучването на нивото на образование на родителите и връзката му с тютюнопушенето, сочат определени статистически значими разлики между родителите пушачи и непушачи. От получените данни се вижда, че преобладаващата част от пушачите са със средно или средно специално образование.
За разлика от тях, повече от половината родители-непушачи са с висше образование. Резултатите от проучването показват различия и в разбиранията и практиките на родителите от двете групи, посредством които, чрез формирането на здравни нагласи и навици у децата, повлияват върху тяхното здраве и развитие.
Пасивното тютюнопушене в предучилищна възраст е свързано с редица негативни последствия върху дихателната система. Проучването установява, че по-голям брой родители-пушачи, в сравнение с непушачите съобщават за не само за по-чести остри респираторни инфекции, но и наличие на изразена респираторна симптоматика при децата си, извън тези заболявания.
Анализът показва също така, че децата на пушачи боледуват значително по-често от бронхиолит, бронхити, бронхити с обструктивен синдром и пневмонии.
"Здравна поща", i

Дръжте домашните мухи изкъсо
01 Юни 2020, Понеделник
{cmp_start...
Не подценявайте алергичната хрема
28 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Дебне ли край басейна COVID-19?
27 Май 2020, Сряда
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД