БГФармА: Предложените промени в Закона за здравното осигуряване могат да предизвикат хаос

БГФармА: Предложените промени в Закона за здравното осигуряване могат да предизвикат хаос Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) изразява сериозното си безпокойство във връзка с част от текстовете на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗО, публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването.
Съществен проблем може да се окаже идеята за предоставяне на отстъпки в цените на лекарствените продукти, заложена в законопроекта и изразяваща се в ограничаване на заплащането от НЗОК само до лекарства, за които са договорени отстъпки. Сериозно недоумение буди и предложението, свързано с осигуряване на задължителни отстъпки за всички онкологични лекарства, закупувани от болничните заведения.
БГФармА смята, че трябва да се подхожда много внимателно и отговорно по отношение на въпроса с отстъпките при лекарствените продукти. Според нас това е механизъм, приложим за скъпоструващите медикаменти със 100% реимбурсиране.
Във всички останали случаи е на лице конкуренция между лекарствените продукти в рамките на едно международно непатентно наименование (INN), която в достатъчна степен гарантира понижаване на цените и възможност за опитимизиране на разходите на НЗОК без да се стига до накърняване на интересите на пациентите и до липсващи на пазара медикаменти.
В сериозно затруднение, включително и за пациентите, може да се превърне намерението за трансформиране на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) в комисия, включваща представители на институции и организации от сферата на здравеопазването. През последните години органът по цени и реимбурсиране у нас бива променян твърде често, а това е сериозна пречка пред неговото институционално изграждане и развитие, както и пред експертното и административното му обезпечaване. Този факт не може да не ни тревожи, тъй като съществуването на стабилна и качествено работеща институция по цени и реимбурсиране е от ключово значение за своевременното достигане на лекарствата до пазара, респективно до пациентите.
Надяваме се, че при по-нататъшната работа върху законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗО ще бъдат взети необходимите мерки за адекватна промяна на спорните текстове, за да не се превърне той в източник на проблеми за българските пациенти и българското здравеопазване като цяло, вместо да бъде източник на решения какъвто е смисъла на всеки закон.
"Здравна поща", източник: УС на БГФармА

Ако краката се потят твърде много...
14 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Не се лишавайте от сън!
12 Май 2020, Вторник
{cmp_start...
ЕС създава хуманитарен въздушен мост
11 Май 2020, Понеделник
{cmp_start...
Опитайте правилото "72 часа"
06 Май 2020, Сряда
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД